Parts Home

1. Handgrip Brown Left

                             Right

                  Gray Left

                          Right

2. Hand Brake Brown Left

                                 Right

                       Blue Left

                              Right

3. Handle Bar Right

    Handle Bar Left

4. Backrest Knob & Bolt

5. Backrest Brown

                  Gray

6. Seat Pad Brown Left

                             Right

                   Gray Left

                            Right

7. Seat Assembly Brown

                           Gray

8. Wheellock Assembly

                    Metal Left

                             Right

                    Plastic Left

                               Right

9. Rear Wheel Left

                      Right

10. Rear Hub Cap

11. Rear Axle

12. Rear Wheel Bearings (pr)

13. Front Hub Cap

14. Front Wheel Bearings (pr)


      Front Axle

15. Wheel & Fork Assembly Left

                                           Right

16. Front Wheel


17. Fork Assembly

      Old Style Left

                     Right

      New Style Left

                      Right* Serial # 2A1510302380 & higher

** Serial # 2A1606301542 & higher


1026602B

1026603B

1026602G

1026603G

1026601-BN

1026601BNR

1026601-BLN

1026601-BLNR

1026630N

1026630N-L

1026605-G

1026601-BR

1026604-G

1026608HLB

1026608HRB

1026608HLG

1026608HRG

1026608AB

1026608AG


1026615

1026616

1026641 *

1026642 *

1026612L

1026612R

1026619

1026631

1026613

1026614

1026618

1026618-AN **

1026645

1026625

1026624

1026617

1026617-AN **


1026622

1026621

1026622-AN **

1026621-AN **


18. Fork Stem Bearings

19. Dust Caps (pr)

20. Tote Bag Brown

                    Gray

21. Cross Frame

      Cross Frame Bolt

22. Cross Brace & Screw Insert


1026623

1026620

1026610HSB

1026610HSG

1026640

1026646

1026643